Azért használunk cookie-kat, hogy eredményesebbé, gördülékenyebbé és kellemesebbé tegyük felhasználóink számára a webhely használatát. Az általunk használt cookie-kkal és a letiltásukkal kapcsolatos tudnivalókért kattintson ide.
 

KERESÉS AZ OLDALON...

Quest Log – Gyűjtsd össze a pecséteket mind!


PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT

A PlayIT Store Pecsétgyűjtő akciójának hivatalos részvételi szabályzata


1. A promóció szervezője

A „Quest Log – Gyűjtsd össze a pecséteket mind!” pecsétgyűjtő akció (a továbbiakban: "Akció") szervezője a BestByte Kft. (Székhely: 1139. Budapest, Fáy utca 45.; Adószám: 14858480-2-41; Cégjegyzékszám: 01 09 923260), a továbbiakban: "Szervező”. Az Akcióhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: "Adatkezelő"), az Akció lebonyolításához kapcsolódó arculat-tervezést, mint "Lebonyolító" végzi.2. Kik vehetnek részt az akcióban?

2.1 Az akcióban részt vehet minden, 14. életévét betöltött, fogyasztónak minősülő természetes személy, amennyiben egyidejűleg minimum 5000 Ft értékben vásárolt bármely magyarországi PlayIT Store üzletben. Az Akcióban való részvétel feltétele jelen Promóciós Szabályzat elfogadása.

Vásárló a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen szabályzatban ("Promóciós Szabályzat") meghatározott valamennyi feltételt.

2.2. Az Akcióban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, illetve az Akció szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő szervezetek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.3. Az Akció időtartama:

Az Akció 2021. április 26. (hétfő) 0 óra 00 perctől határozatlan ideig tart.4. Az Akció menete

Az Akcióban a Vásárló az alábbiak szerint vehet részt:

Bármelyik PlayIT Store üzletben elköltött 5000 Ft értékű vásárlás után a Vásárló kap egy pecsétet a kuponfüzetébe. Meghatározott számú pecsétek után a Vásárló jogosult meghatározott kedvezményekre.


A kedvezmények az alábbiak:

Az első vásárlás után, a 2. pecséthelyen: 25% kedvezmény 1 db ajándéktárgy árából;

a harmadik vásárlás után, a 4. pecséthelyen: 25% kedvezmény 1 db Ventaris termék árából;

az ötödik vásárlás után, a 6. pecséthelyen: 30% kedvezmény 1 db használt játék árából.


A kedvezmény igénybevételének feltétele a megfelelő számú pecséttel ellátott kuponfüzet bemutatása. A kedvezmény kizárólag az adott kedvezményhez kapcsolódó pecséthely elérésekor, a pecsét bekerülésével egyidejűleg használható fel, utólagosan nem. Amennyiben a promóció résztvevője később kíván élni egy kedvezménnyel, lehetősége van rá, hogy nem kér pecsétet az adott, pecsétre feljogosító vásárlás alkalmával, ezzel későbbre halasztva a kedvezményhez kapcsolódó pecséthely elérését és annak felhasználását.


A kedvezmények kizárólag bolti vásárlásnál vehetők igénybe. Ez alól kivételt képez a korábbi Quest Log füzetekben feltüntetett TOO termékekre vonatkozó kedvezmény, amely a bolti beváltás mellett, a PlayIT Store webshopjában is beváltható, online kuponkód megadásával 2021. december 31-ig. A kuponkód bármelyik PlayIT Store üzletben, kizárólag személyesen igényelhető, a kuponfüzet bemutatásával, és a meghatározott számú vásárlás igazolásával. A kedvezménnyel egyidejűleg más kedvezmény nem vehető igénybe, több kupon füzet és a bennük szereplő kedvezmények nem összevonhatók, a kedvezmény készpénzre nem váltható, más akcióval együtt nem érvényes.


Az Akció által biztosított bármely kedvezményes ajánlat beváltása során a Vásárló automatikusan pecsétet kap a kuponfüzetébe a vásárlás tényének igazolására, összeghatártól függetlenül.


A pontbeváltás során Szervező a kedvezményt érvényesítő személy személyazonosságát nem vizsgálja, ezért az esetleges illetéktelen pontbeváltásért való felelősségét kizárja.

A pontbeváltást, valamint a pecsétgyűjtő kártya, illetve pecsét kiadását akadályozó műszaki hiba vagy hiány esetén a Szervező ésszerű időn belül gondoskodik a hiba kijavításáról illetve a hiány pótlásáról. Az eltépett, vagy más módon sérült pecsétgyűjtő kártyán a Szervező jogosult a pecsétek beváltását megtagadni.


A Vásárló a kártya elvesztése, sérülése vagy megsemmisülése esetén bármikor ingyenesen új kártyát igényelhet bármely magyarországi PlayIT Store üzletben, ám ebben az esetben a Szervezőnek a korábbi kártyán lévő pontokat nem áll módjában pótolni.

Pecsétkiadással kapcsolatos utólagos reklamációra nincs lehetőség.


Szervező fenntartja magának a jogot a kedvezményes ajánlatok időről-időre történő frissítésére, módosítására vagy törlésére.5. A Pecsétgyűjtő akció időtartama, megszűnése

A Pecsétgyűjtő Akció 2021. április 26-tól határozatlan ideig tart. Ezen időtartamon belül a PlayIT Store bocsájt ki üzleteiben „Pecsétgyűjtő Akció” pontgyűjtő kártyákat és pontokat. A Pecsétgyűjtő kártyán összegyűjtött pontok határozatlan ideig válthatók be bármely magyarországi PlayIT Store üzletben. A PlayIT Store bármikor jogosult a jelen Akció indoklás nélküli felmondására. Ebben az esetben a pecsétgyűjtő kártyára addig kiadott pecsétek a felmondás közlését követő 30 napon belül használhatók fel, illetőleg vehetők igénybe. A felmondást és az Akció befejezését a Szervező előzetesen 15 nappal a www.playitstore.hu honlapon, valamint a saját egyéb felületein kommunikálja. A tájékoztató közzétételének időpontját követően a továbbiakban pecsétgyűjtő kártya nem igényelhető, a kártyán a kártyabirtokosok által addig gyűjtött pontok az Akció a hirdetményekben meghatározott befejezési időpontját követő 30 naptári napon belül válthatók be.6. A Promóciós Szabályzat módosítása

A PlayIT Store jogosult a jelen Promóciós Szabályzat egyoldalú módosítására az általa nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése, hatékonyabbá tétele, valamint új szolgáltatás bevezetése érdekében. A Promóciós Szabályzat módosításáról a PlayIT Store tájékoztatja a Vásárlókat a saját felületein, mely tájékoztatás tartalmazza a pontos utalást a Promóciós Szabályzat módosított rendelkezéseire, továbbá a módosítás hatályba lépésének időpontját, és a módosított Szabályzat elérhetőségét.7. Vegyes rendelkezések

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden más téves információ alól, ami nem a www.playitstore.hu/hirek/pecsetgyujto-akcio oldalról származik.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Promóciós Szabályzatot bármikor megváltoztathatja vagy visszavonhatja úgy, hogy a módosított szabályzatot közzéteszi az Akció weboldalán. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Vásárlóval kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Vásárlótól, illetve felfüggessze vagy kizárja a Vásárlót az Akcióból. A tisztességtelen magatartást tanúsító Vásárlók kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet az Akcióval összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.